Procedura zgłoszenia

 

1. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta szkoleniowa, przed podjęciem decyzji odwiedź jeszcze stronę Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego www.kcp.com.pl

2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, napisz albo zadzwoń do kogoś z zespołu realizującego zajęcia:

 • Małgorzata Ciołkowska – 609848487 malgorzataciolkowska@gmail.com

 • Sylwia Świerczek – Gubała – 693291578 syl_swierczek@op.pl

3. Jeśli już wiesz, że nasza oferta szkoleniowa odpowiada Twoim planom zawodowym lub rozwojowym, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i wyślij na adres email podany powyżej. 

4. Najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, dokonaj opłaty wpisowej na konto:

Małgorzata Ciołkowska Senso Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej 

ul. Zbaraska 4/7, Łódź

81 1140 2004 0000 3502 7799 5325

Wpłata wpisowa jest gwarancją udziału w szkoleniu. W razie nie odbycia się szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych będzie zwracana na konto uczestnika. W innym przypadku jest bezzwrotna. 

W tytule przelewu wpisz “socjoterapia”.
Opłaty:

 • 300 złotych opłaty wpisowej – płatne przed rozpoczęciem szkolenia
 • 3200 złotych opłaty zasadniczej – płatne w 8 ratach (po 400 zł) w trakcie szkolenia

5. W ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz szczegółowy harmonogram zajęć.

PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW.KCP.COM.PL

        HARMONOGRAM  SPOTKAŃ ROKU  2023/2024


     22-24.09        21-22.10   

       18-19.11           16-17.12      

      20-21.01          17-18.02     

   16-17.03           20-21.04

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

NASZA OFERTA

PSYCHODYNAMICZNE STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

ODDZIAŁ ŁÓDŹ/WARSZAWA

 

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów oraz osób pracujących zawodowo. Zapraszamy psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych, a także osoby, które planują pracę w instytucjach o takiej specyfice.

UKOŃCZENIE KURSU GWARANTUJE

 • Opanowanie podstaw pracy w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zarówno treningowych, jak i warsztatowych
 • Uzyskanie umiejętności organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych ośrodkach
 • Wiedzę umożliwiającą diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych, a co za tym idzie możliwość trafnego kwalifikowania do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia
 • Podstawowe przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej
 • Spełnianie przez absolwentów limitów i wymogów szkoleniowych oraz certyfikacyjnych obowiązujących w Polsce (również w zakresie przygotowywanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty)

.

         KORZYŚCI

Absolwenci Studium, po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą równolegle ubiegać się o rekomendację trenera i certyfikat socjoterapeuty lub kontynuować dalszą naukę aż do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

KONSTRUKCJA SZKOLENIA

Rekrutacja na obecną edycję szkolenia trwa od 01 kwietnia do 30 września 2023

I ROK ETAP WSTĘPNY 

 

Trening interpersonalny – 40 godzin
Jest to element wymagany podczas kwalifikacji certyfikacyjnych. Jest to etap obowiązkowy dla wszystkich uczestników Studium.
Zajęcia seminaryjno-warsztatowe – 130 godzin

Siedem dwudniowych, comiesięcznych spotkań

Etap ten obejmuje dwutorowy proces:
• kontynuacji części treningowej szkolenia, w celu umożliwienia studentom integrowania różnych teorii z  praktycznym podejściem, jakim jest udział w treningach psychoedukacyjnych,
• przyswajanie wiedzy poprzez wykłady, seminaria oraz warsztaty. W części teoretycznej oferujemy usystematyzowaną wiedzę z obszarów:
• zasad i teorii kontaktu interpersonalnego oraz komunikacji, • teorii procesu integracji grupy,
• świadomości, myśli, emocji, ciała,
• techniki twórczej pracy z grupą oraz relaksacji i pracy z ciałem,
• psychoedukacji i asertywności.

 

Jednodniowe spotkanie wprowadzające do etapu

zaawansowanego.

 

Koszt Etapu Wstępnego: 3500 zł

rocznie

120 zł

I ROK ETAP WSTĘPNY 

 

Trening interpersonalny – 40 godzin
Jest doskonałą okazją do zapoznania się z  grupą uczestników szkolenia oraz z  metodą poprzez własne doświadczenie treningowe. Dodatkowo, jest to element wymagany podczas kwalifikacji certyfikacyjnych. Jest to etap obowiązkowy dla wszystkich uczestników Studium.
Zajęcia seminaryjno-warsztatowe – 130 godzin

Siedem dwudniowych, comiesięcznych spotkań

Etap ten obejmuje dwutorowy proces:
• kontynuacji części treningowej szkolenia, w celu umożliwienia studentom integrowania różnych teorii z  praktycznym podejściem, jakim jest udział w treningach psychoedukacyjnych,
• przyswajanie wiedzy poprzez wykłady, seminaria oraz warsztaty. W części teoretycznej oferujemy usystematyzowaną wiedzę z obszarów:
• zasad i teorii kontaktu interpersonalnego oraz komunikacji, • teorii procesu integracji grupy,
• świadomości, myśli, emocji, ciała,
• techniki twórczej pracy z grupą oraz relaksacji i pracy z ciałem,
• psychoedukacji i asertywności.

I ROK ETAP WSTĘPNY 

 

Trening interpersonalny – 40 godzin
Jest doskonałą okazją do zapoznania się z  grupą uczestników szkolenia oraz z  metodą poprzez własne doświadczenie treningowe. Dodatkowo, jest to element wymagany podczas kwalifikacji certyfikacyjnych. Jest to etap obowiązkowy dla wszystkich uczestników Studium.
Zajęcia seminaryjno-warsztatowe – 130 godzin

Siedem dwudniowych, comiesięcznych spotkań

Etap ten obejmuje dwutorowy proces:
• kontynuacji części treningowej szkolenia, w celu umożliwienia studentom integrowania różnych teorii z  praktycznym podejściem, jakim jest udział w treningach psychoedukacyjnych,
• przyswajanie wiedzy poprzez wykłady, seminaria oraz warsztaty. W części teoretycznej oferujemy usystematyzowaną wiedzę z obszarów:
• zasad i teorii kontaktu interpersonalnego oraz komunikacji, • teorii procesu integracji grupy,
• świadomości, myśli, emocji, ciała,
• techniki twórczej pracy z grupą oraz relaksacji i pracy z ciałem,
• psychoedukacji i asertywności.

                      II ROK ETAP ZAAWANSOWANY

                                    280 godzin

 

Pierwszy intensywny trening wakacyjny

(8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe):

 • Podstawy procesu terapeutycznego         
 • Indywidualny kontakt terapeutyczny 
 • Praca z grupą 
 • Grupowe zajęcia superwizyjne 

 

Osiem dwudniowych comiesięcznych spotkań:

 • Podstawowe zagadnienia: psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej, relacji terapeutycznej 
 • Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży 
 • Proces grupowy – ujęcie humanistyczne |
 • Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek 
 • Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień |
 • Grupowe zajęcia superwizyjne

 

Drugi intensywny trening wakacyjny

(8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe):

Podstawy psychopatologii | Proces terapeutyczny – pogłębione treści teoretyczne | Superwizja grupowa | Psychoterapia |

Proces terapeutyczny – analiza przypadku

 

               Koszt Etapu Zaawansowanego :  6500 zł

                 

Kto prowadzi szkolenie?

Osoby prowadzące szkolenia posiadają certyfikaty Superwizora i/lub Psychoterapeuty i/lub Trenera:
• Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
• Polskiego Towarzystwa Psychologicznego • Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów

mgr SYLWIA ŚWIERCZEK - GUBAŁA

Pracownia Psychologiczna Dobre Nastroje

ul. Śniadeckich 18/34

03-913 Warszawa 
tel. 693291578

email: syl_swierczek@op.pl

03-913 Warszawa 
tel. 
693291578

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi. Kwalifikacje terapeutyczne zdobywałam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicz

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi. Kwalifikacje terapeutyczne zdobywałam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w warszawskim Szpitalu Bielańskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym. Jako psycholog i trener interpersonalny, w latach 2010 – 2012 brałam udział w realizowaniu projektów unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako socjoterapeuta, współpracowałam z warszawskim Stowarzyszeniem dla Rodzin. Od 2010 roku prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki.

 

mgr MAŁGORZATA CIOŁKOWSKA

Senso Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zbaraska 4/7 Łódź
tel. 609848487

email: malgorzataciolkowska@gmail.com

 

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii i Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty nr 166 w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam także Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie ścieżki certyfikacyjnej na seksuologa klinicznego.

 

 

Od 2005 roku pracuję terapeutycznie oraz w roli trenera. Jako psycholog i psychoterapeuta pracowałam w poradniach zdrowia psychicznego, m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w MKK TRIMED, gdzie pracuję do dziś. Od 2005 prowadzę także swoją własną praktykę  gabinetową .
Treningi prowadzę głównie w ramach współpracy z NGO lub dla młodzieży szkolnej oraz grup nieformalnych.  
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 

Twój e-mail: 
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nie przegap możliwości!

FORMULARZ