ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA. REKRUTACJA TRWA!

ŁÓDŹ

Senso Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Zbaraska 4/7

93-212 Łódź

Tel: 609 848 487

WARSZAWA

Warszawski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

Aleje Jerozolimskie 42/165

00-024 Warszawa (Metro Centrum)

Tel: 693 291 578

MIEJSCE SZKOLENIA

 

Kursanci mają możliwość wyboru miejsca realizacji ETAPU WSTĘPNEGO (I rok szkolenia), które wskazują na etapie wypełniania formularza. O ostatecznej lokalizacji decyduje liczba zgłoszeń.

ETAP ZAAWANSOWANY odbywa się w następujących miastach (do wyboru): Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin.

 

 

mgr MAŁGORZATA

CIOŁKOWSKA

WARSZAWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ŁÓDŹ

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

PROCEDURA ZGŁOSZENIA

 

1. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta szkoleniowa, przed podjęciem decyzji odwiedź jeszcze stronę Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego www.kcp.com.pl

2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, napisz albo zadzwoń do kogoś z zespołu realizującego zajęcia:

 

 • Małgorzata Ciołkowska – 609 848 487, malgorzataciolkowska@gmail.com (Łódź)
 • Sylwia Świerczek – Gubała – 693 291 578, syl_swierczek@op.pl (Warszawa)

 

3. Jeśli już wiesz, że nasza oferta szkoleniowa odpowiada Twoim planom zawodowym lub rozwojowym, pobierz formularz zgłoszeniowy zgodny z wybranym miastem szkolenia, wypełnij go i wyślij na adres email podany powyżej.

 

 

 

 

 

 

4.  W ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz szczegółowy harmonogram zajęć

5. W ciągu 14 dni od otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do Studium,  dokonaj opłaty wpisowej na konto:

51 1240 1561 1111 0011 0254 9981

Sylwia Świerczek - Gubała Warszawski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej 

Aleje Jerozolimskie 42/165

03-913 Warszawa 

 

Wpłata wpisowa jest gwarancją udziału w szkoleniu. W razie nie odbycia się szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych opłata będzie w całości zwracana na konto uczestnika. W innym przypadku jest bezzwrotna. 

W tytule przelewu wpisz “socjoterapia”.

Opłaty:

 • 300 złotych opłaty wpisowej – płatne przed rozpoczęciem szkolenia, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Studium
 • 3200 złotych opłaty zasadniczej – płatne w 8 ratach (po 400 zł) w trakcie szkolenia

 

PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW.KCP.COM.PL

 

 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ ROKU  2024/2025

ETAP WSTĘPNY  

    

 

04-06.10.24 TRENING /  16 - 17.11.24 /  14 - 15.12.24 /  18 - 19.01.25   

15 - 16.02.24 / 15 - 16.03.25 / 26 - 27.04.25 /  17 - 18.05.25   

                                                                                                         

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

PSYCHODYNAMICZNE STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

ODDZIAŁ WARSZAWA/ŁÓDŹ

 

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

 

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów oraz osób pracujących zawodowo. Zapraszamy psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych, a także osoby, które planują pracę w instytucjach o takiej specyfice.

UKOŃCZENIE KURSU GWARANTUJE

 • Opanowanie podstaw pracy w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zarówno treningowych, jak i warsztatowych

 • Uzyskanie umiejętności organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych ośrodkach

 • Wiedzę umożliwiającą diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych, a co za tym idzie możliwość trafnego kwalifikowania do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia

 • Podstawowe przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej

 • Spełnianie przez absolwentów limitów i wymogów szkoleniowych oraz certyfikacyjnych obowiązujących w Polsce (również w zakresie przygotowywanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty)

  KORZYŚCI

Absolwenci Studium, po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą równolegle ubiegać się o rekomendację trenera i certyfikat socjoterapeuty lub kontynuować dalszą naukę aż do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

KONSTRUKCJA SZKOLENIA

Rekrutacja na obecną edycję szkolenia trwa od 01 kwietnia do 30 września 2024

I ROK ETAP WSTĘPNY (Warszawa/Łódź)

 

170 godzin

 

Trening interpersonalny – 40 godzin

Jest to element wymagany podczas kwalifikacji certyfikacyjnych. Jest to etap obowiązkowy dla wszystkich uczestników Studium.

Zajęcia seminaryjno-warsztatowe – 130 godzin

Siedem dwudniowych, comiesięcznych spotkań

 

Etap ten obejmuje dwutorowy proces:

 • kontynuacji części treningowej szkolenia, w celu umożliwienia studentom integrowania różnych teorii z  praktycznym podejściem, jakim jest udział w treningach psychoedukacyjnych

 • przyswajanie wiedzy poprzez wykłady, seminaria oraz warsztaty.

 

W części teoretycznej oferujemy usystematyzowaną wiedzę z obszarów:

 •   zasad i teorii kontaktu interpersonalnego oraz komunikacji, 

 • teorii procesu integracji grupy,

 • świadomości, myśli, emocji, ciała,

 • techniki twórczej pracy z grupą oraz relaksacji i pracy z ciałem,

 • psychoedukacji i asertywności.

 

Jednodniowe spotkanie wprowadzające do etapu zaawansowanego. 

 

Koszt Etapu Wstępnego: 3500 zł

 

rocznie

120 zł

II ROK ETAP ZAAWANSOWANY

(Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin)

                  

280 godzin

 

Pierwszy intensywny trening wakacyjny

(8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe):

 • Podstawy procesu terapeutycznego         

 • Indywidualny kontakt terapeutyczny 

 • Praca z grupą 

 • Grupowe zajęcia superwizyjne 

 

Osiem dwudniowych comiesięcznych spotkań:

 • Podstawowe zagadnienia: psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej, relacji terapeutycznej 

 • Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży 

 • Proces grupowy – ujęcie humanistyczne |

 • Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek 

 • Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień |

 • Grupowe zajęcia superwizyjne

 

Drugi intensywny trening wakacyjny

(8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe):

Podstawy psychopatologii | Proces terapeutyczny – pogłębione treści teoretyczne | Superwizja grupowa | Psychoterapia |

Proces terapeutyczny – analiza przypadku

 

Koszt Etapu Zaawansowanego :  7500 zł

                 

 

KTO PROWADZI SZKOLENIE?

Osoby prowadzące szkolenia posiadają certyfikaty Superwizora i/lub Psychoterapeuty i/lub Trenera:
• Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
• Polskiego Towarzystwa Psychologicznego • Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów

mgr SYLWIA ŚWIERCZEK - GUBAŁA

Warszawski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

Al. Jerozolimskie 42/65

tel. 693 291 578

email: syl_swierczek@op.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi. Kwalifikacje terapeutyczne zdobywałam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr. 177).

Jestem również superwizorem szkoleniowym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w warszawskim Szpitalu Bielańskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym. Jako psycholog i trener interpersonalny, w latach 2010 – 2012 brałam udział w realizowaniu projektów unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako socjoterapeuta, współpracowałam z warszawskim Stowarzyszeniem dla Rodzin. Od 2010 roku prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

 

Senso Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Zbaraska 4/7 Łódź

tel. 609 848 487

email: malgorzataciolkowska@gmail.com

 

 

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii i Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty nr 166 w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam także Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie ścieżki certyfikacyjnej na seksuologa klinicznego. Jestem także superwizorem szkoleniowym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

 

Od 2005 roku pracuję terapeutycznie oraz w roli trenera. Jako psycholog i psychoterapeuta pracowałam w poradniach zdrowia psychicznego, m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w MKK TRIMED, gdzie pracuję do dziś. Od 2005 prowadzę także swoją własną praktykę  gabinetową .Treningi prowadzę głównie w ramach współpracy z NGO lub dla młodzieży szkolnej oraz grup nieformalnych.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 

 

Twój e-mail: 
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nie przegap możliwości!

WARSZAWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ŁÓDŹ

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY