ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ SZKOLENIA. REKRUTACJA TRWA!

ŁÓDŹ

Senso Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Zbaraska 4/7

93-212 Łódź

Tel: 609 848 487

WARSZAWA

Warszawski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

Aleje Jerozolimskie 42/165

00-024 Warszawa (Metro Centrum)

Tel: 693 291 578

MIEJSCE SZKOLENIA

 

Kursanci mają możliwość wyboru miejsca szkolenia, które wskazują na etapie wypełniania formularza. O ostatecznej lokalizacji decyduje liczba zgłoszeń.

 

 

mgr MAŁGORZATA

CIOŁKOWSKA

WARSZAWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ŁÓDŹ

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

PROCEDURA ZGŁOSZENIA

 

1. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta szkoleniowa, przed podjęciem decyzji odwiedź jeszcze stronę Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego www.kcp.com.pl

2. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, napisz albo zadzwoń do kogoś z zespołu realizującego zajęcia:

 

 • Małgorzata Ciołkowska – 609 848 487, malgorzataciolkowska@gmail.com (Łódź)
 • Sylwia Świerczek – Gubała – 693 291 578, syl_swierczek@op.pl (Warszawa)

 

3. Jeśli już wiesz, że nasza oferta szkoleniowa odpowiada Twoim planom zawodowym lub rozwojowym, pobierz formularz zgłoszeniowy zgodny z wybranym miastem szkolenia, wypełnij go i wyślij na adres email podany powyżej.

 

 

 

 

 

 

4.  W ciągu 7 dni otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz szczegółowy harmonogram zajęć

5. W ciągu 14 dni od otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do Studium,  dokonaj opłaty wpisowej na konto:

51 1240 1561 1111 0011 0254 9981

Sylwia Świerczek - Gubała Warszawski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej 

Aleje Jerozolimskie 42/165

03-913 Warszawa 

 

Wpłata wpisowa jest gwarancją udziału w szkoleniu. W razie nie odbycia się szkolenia z powodu niewystarczającej liczby chętnych opłata będzie w całości zwracana na konto uczestnika. W innym przypadku jest bezzwrotna. 

W tytule przelewu wpisz “socjoterapia”.

Opłaty:

 • 300 złotych opłaty wpisowej – płatne przed rozpoczęciem szkolenia, w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do Studium
 • 3200 złotych opłaty zasadniczej – płatne w 8 ratach (po 400 zł) w trakcie szkolenia

 

PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW.KCP.COM.PL

 

 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ ROKU  2024/2025

ETAP WSTĘPNY  

    

 

18 - 20.10.24 TRENING /  16 - 17.11.24 /  14 - 15.12.24 /  18 - 19.01.25   

15 - 16.02.24 / 15 - 16.03.25 / 26 - 27.04.25 /  17 - 18.05.25   

                                                                                                         

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

PSYCHODYNAMICZNE STUDIUM SOCJOTERAPII I PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY

ODDZIAŁ WARSZAWA/ŁÓDŹ

 

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

 

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów oraz osób pracujących zawodowo. Zapraszamy psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców w świetlicach środowiskowych i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych czy resocjalizacyjnych, a także osoby, które planują pracę w instytucjach o takiej specyfice.

UKOŃCZENIE KURSU GWARANTUJE

 • Opanowanie podstaw pracy w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zarówno treningowych, jak i warsztatowych

 • Uzyskanie umiejętności organizacji pracy świetlic socjoterapeutycznych, zajęć psychokorekcyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych ośrodkach

 • Wiedzę umożliwiającą diagnozowanie problematyki dzieci, młodzieży i dorosłych, a co za tym idzie możliwość trafnego kwalifikowania do różnych sposobów pomocy psychologicznej czy leczenia

 • Podstawowe przygotowanie do pracy psychoterapeutycznej

 • Spełnianie przez absolwentów limitów i wymogów szkoleniowych oraz certyfikacyjnych obowiązujących w Polsce (również w zakresie przygotowywanej ustawy o zawodzie psychoterapeuty)

  KORZYŚCI

Absolwenci Studium, po spełnieniu odpowiednich warunków, mogą równolegle ubiegać się o rekomendację trenera i certyfikat socjoterapeuty lub kontynuować dalszą naukę aż do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

KONSTRUKCJA SZKOLENIA

Rekrutacja na obecną edycję szkolenia trwa od 01 kwietnia do 30 września 2024

I ROK ETAP WSTĘPNY (Warszawa/Łódź)

 

170 godzin

 

Trening interpersonalny – 40 godzin

Jest to element wymagany podczas kwalifikacji certyfikacyjnych. Jest to etap obowiązkowy dla wszystkich uczestników Studium.

Zajęcia seminaryjno-warsztatowe – 130 godzin

Siedem dwudniowych, comiesięcznych spotkań

 

Etap ten obejmuje dwutorowy proces:

 • kontynuacji części treningowej szkolenia, w celu umożliwienia studentom integrowania różnych teorii z  praktycznym podejściem, jakim jest udział w treningach psychoedukacyjnych

 • przyswajanie wiedzy poprzez wykłady, seminaria oraz warsztaty.

 

W części teoretycznej oferujemy usystematyzowaną wiedzę z obszarów:

 •   zasad i teorii kontaktu interpersonalnego oraz komunikacji, 

 • teorii procesu integracji grupy,

 • świadomości, myśli, emocji, ciała,

 • techniki twórczej pracy z grupą oraz relaksacji i pracy z ciałem,

 • psychoedukacji i asertywności.

 

Jednodniowe spotkanie wprowadzające do etapu zaawansowanego. 

 

Koszt Etapu Wstępnego: 3500 zł

 

rocznie

120 zł

II ROK ETAP ZAAWANSOWANY

                                                       

280 godzin

 

Pierwszy intensywny trening wakacyjny

(8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe):

 • Podstawy procesu terapeutycznego         

 • Indywidualny kontakt terapeutyczny 

 • Praca z grupą 

 • Grupowe zajęcia superwizyjne 

 

Osiem dwudniowych comiesięcznych spotkań:

 • Podstawowe zagadnienia: psychoanalizy, psychoterapii i pomocy psychologicznej, relacji terapeutycznej 

 • Analityczne teorie rozwoju dzieci i młodzieży 

 • Proces grupowy – ujęcie humanistyczne |

 • Praca z grupą – zajęcia socjoterapeutyczne, integracja, psychodrama, psychorysunek 

 • Techniki socjoterapii w profilaktyce patologii społecznej, profilaktyka uzależnień |

 • Grupowe zajęcia superwizyjne

 

Drugi intensywny trening wakacyjny

(8-dniowe zgrupowanie szkoleniowe):

Podstawy psychopatologii | Proces terapeutyczny – pogłębione treści teoretyczne | Superwizja grupowa | Psychoterapia |

Proces terapeutyczny – analiza przypadku

 

Koszt Etapu Zaawansowanego :  7500 zł

                 

 

KTO PROWADZI SZKOLENIE?

Osoby prowadzące szkolenia posiadają certyfikaty Superwizora i/lub Psychoterapeuty i/lub Trenera:
• Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
• Polskiego Towarzystwa Psychologicznego • Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów

mgr SYLWIA ŚWIERCZEK - GUBAŁA

Warszawski Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej

Al. Jerozolimskie 42/65

tel. 693 291 578

email: syl_swierczek@op.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz muzykoterapię na Akademii Muzycznej w Łodzi. Kwalifikacje terapeutyczne zdobywałam w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam również dwuletnie Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (certyfikat nr. 177).

Jestem również superwizorem szkoleniowym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w warszawskim Szpitalu Bielańskim na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym. Jako psycholog i trener interpersonalny, w latach 2010 – 2012 brałam udział w realizowaniu projektów unijnych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Jako socjoterapeuta, współpracowałam z warszawskim Stowarzyszeniem dla Rodzin. Od 2010 roku prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

 

Senso Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej

ul. Zbaraska 4/7 Łódź

tel. 609 848 487

email: malgorzataciolkowska@gmail.com

 

 

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii i Studium Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Uzyskałam certyfikat psychoterapeuty nr 166 w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam także Studia Podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie ścieżki certyfikacyjnej na seksuologa klinicznego. Jestem także superwizorem szkoleniowym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 

 

Od 2005 roku pracuję terapeutycznie oraz w roli trenera. Jako psycholog i psychoterapeuta pracowałam w poradniach zdrowia psychicznego, m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Dziennym Ogólnopsychiatrycznym w MKK TRIMED, gdzie pracuję do dziś. Od 2005 prowadzę także swoją własną praktykę  gabinetową .Treningi prowadzę głównie w ramach współpracy z NGO lub dla młodzieży szkolnej oraz grup nieformalnych.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 

 

Twój e-mail: 
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nie przegap możliwości!

WARSZAWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ŁÓDŹ

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY